Som klient hos oss behöver du lämna vissa personuppgifter.

Det rör sig om namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetsgivare samt andra uppgifter relaterade till dig 
eller ditt ärende som är nödvändiga för att vi ska kunna företräda dig.
 
Vi kommer också att behöva liknande uppgifter från eventuell med- eller motpart i ett rättsärende. 
Detsamma gäller de eventuella barn som vi biträder alternativt som omfattas av ett rättsärende hos oss.    

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi skyldighet att skydda dessa uppgifter. 
Uppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas i våra register för att bedöma jävs- och penningtvättsfrågor
för att tillvarata dina rättsliga intressen och för administrativa ärenden som fakturering.