Brottmål 

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. 
Den som misstänks för brott med fängelse i straffskalan har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. 
Du har även en rätt att önska en särskild advokat som ska förordnas till din offentliga försvarare. 
Den som utsatts för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. 
Du har även rätt att önska en särskild advokat som ska förordnas till ditt målsägandebiträde.  

Familjerätt: 

Vi har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i mål angående vårdnad, boende och umgänge, och även i verkställighetsärenden av redan befintliga avtal eller domstolsbeslut avseende barns umgängesrätt. 
I familjerättsliga tvister avseende vårdnad, boende och umgänge har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. 
Kontakta oss så hjälper vi dig att ansöka om det. 
Vi biträder klienter även i fråga om upprättande av äktenskapsförord, samboavtal samt testamenten.  

Socialrätt
 
Vi företräder enskilda i domstol i socialrättsliga ärenden. 
Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT. 
Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde.  

Notarius Publicus 

Notarius Publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, exempelvis intyga att någon personligen har signerat ett dokument.    

Vi hjälper bland annat till med att:

Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan. 

Förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).    

För denna typen av tjänster tillämpar vi drop-in mellan 09:00 och 16:30 på vardagar på vårat kontor. Ingen tidsbokning krävs. 
Tryck pil nedåt på porttelefonen tills ni hittar ”Publicus Advokatbyrå” och ring på så släpper vi in er, sen sitter vi en trappa upp och in genom tredje dörren till höger.  

Kontakta oss

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.