top of page
Fästpunkt 1
Work%20Break_edited.png

ARBETSRÄTT

Tack vare vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk arbetsrätt hanterar vi riskerna i samtliga av de arbetsrättsliga problemställningar du som kund kan ställas inför. Vi ger stöd vid organisationsförändringar och hanterar kundens allra känsligaste och mest komplexa ärenden.

  • Arbetstillstånd

  • Tvist med arbetsgivaren

KONTAKTA OSS

bottom of page