top of page
Fästpunkt 1
Happy%20Teenager_edited.png

BARNRÄTT

Barnets bästa är ett självklart utgångsläge i svensk rätt. Dessvärre har ofta föräldrar som separerar totalt olika uppfattningar om vad som verkligen är barnets bästa. Det är i dessa lägen ett erfaret ombud kan bidra till att finna vägar framåt och lösningar som inte i första hand handlar om föräldrarnas bästa utan som har barnets rättigheter i fokus. 

  • Fastställelse av föräldraskap

  • Umgänge

  • Vårdnad

  • Barnets bästa

  • Skoljuridik

KONTAKTA OSS

bottom of page