Office Hall
Bild-Selma-1_edited.png

KONSUMENTVISTNÄMNDEN

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsument-tvistnämnd. Konsumenttvistnämndens uppgift är att pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning.

Mer information finns på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund

Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se