top of page
Fästpunkt 1
Young%20Businesswoman_edited.png

MIGRATIONRSRÄTT

Den som ansöker om asyl och anses vara i behov av offentligt biträde har rätt till ett sådant. Du har då rätt att önska en särskild advokat som offentligt biträde. Vi åtar oss även uppdrag som privata ombud i asylprocessen samt upprättar ansökningar om verkställighetshinder för att möjliggöra en ny prövning hos Migrationsverket.

  • Asyl

  • Förvar 

  • Svenskt medborgarskap

  • Arbetskraftsinvandring 

  • Anhöriginvandring

  • Familjeåterförening

KONTAKTA OSS

bottom of page