top of page
Office Hall
Bild-Selma-1_edited.png

NOTARIUS PUBLICUS

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen och är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ”offentlig sekreterare”. En Notarius Publicus arbete innefattar bland annat.

Legaliseringar.

Bestyrka namnunderskrifter.

Apostille.

Bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare).

Fullmakter.

Personbevis.

Vigselbevis.

Betyg och examensbevis inför studier eller arbete i utlandet.

Registreringsbevis och bolagsordningar.

Levnadsintyg, affidavit (se blankett på Migrationsverkets hemsida).

APOSTILLE

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på den är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit på Haagkonferensen för internationell privaträtts Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961.

Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår.

Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel.

Personens befattning vid myndigheten.

Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.

Närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.

Kontrollera lotteridragningar.

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

PRISLISTA

NAMNTECKNING

Legalisering av en namnteckning på ett dokument.

Från:

200 SEK

AFFIDAVIT

Intygande / Affidavit (skriftlig utsaga i rättslig angelägenhet).

Från:

500 SEK

FOTOKOPIA

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original).

Från:

200 SEK

APOSTILLE

Intygar och verifierar dokument genom en Apostille.

Från:

300 SEK

BEHÖRIGHET

Legalisering av en firmatecknares namn & behörighet på dokument.

Från:

400 SEK

ADOPTION

Adoption.

Från:

1500 SEK

bottom of page