top of page
Fästpunkt 1
Business%20Consultant_edited.png

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling omges av ett inte helt lättillgängligt regelverk (LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS) och rymmer många komplexa frågor. Samtidigt gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för uppskattningsvis ca 700 miljarder per år.

Våra advokater och biträdande jurister är experter inom offentlig upphandling. 

  • Vi hjälper dig ta fram ett vinnande anbud

  • Vi erbjuder rådgivning & konsulttjänster

KONTAKTA OSS

bottom of page