top of page
Fästpunkt 1
_edited.png

SOCIALRÄTT

Vi företräder enskilda i domstol i socialrättsliga ärenden. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT. Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde.

 • Pension

 • Framtidsfullmakt

 • Socialförsäkring

 • Sjukpenning

 • Ekonomiskt bistånd

 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 • God man och förvaltare

 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 • Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 • Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

 • Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

KONTAKTA OSS

bottom of page